คำถามที่พบบ่อย

NutriPack เก็บไว้ได้นาน 1 ปีครึ่ง โดยที่สารอาหารยังคงเดิม ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบ Retort Pouch

NutriPack มั่นใจเพราะผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน

NutriPack ไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง

หากรับประทานไม่หมดควรเก็บไว้ในตู้เย็น และรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

NutriPack ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงอาจพบจุดดำได้ เช่น เมล็ดกล้วย

NutriPack ไม่จำเป็นต้องอุ่นก่อนรับประทาน แต่หากรับประทานไม่หมด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น และอุ่นโดยการแช่ถุงน้ำร้อนได้

นูทริแพค

“เติมสารอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ”